USLUGE

U osnovni opseg uslužne delatnosti Galvanometala spada

 • Visokotehološka usluga tvrdog hromiranja,
 • Izuzetna preciznost okruglog brušenja
 • Reparacija mašinskih elemenata, alata i pribora,
 • Precizno tvrdo hromiranje na meru u toleranciji sa zavrsnim poliranjem.
 • Navarivanje i mašinska obrada,
 • Peskarenje i tvrdo hromiranje

Rešavamo probleme tvrdog hromiranja u oblastima:

 • Mašinske industrije
 • Hidraulike i pneumatike
 • Grafičke industrije
 • Građevinarstvu
 • Tekstilne industrije
 • Brodogradnje
 • Hemijske i farmaceutske industrije
 • Vojnoj industriji
 • Industrije nameštaja i mnoge druge.

Galvanometal u svojim pogonima raspolaže opremom za vršenje tvrdog hromiranja, mašinskih elemenata, sa dodatkom za brušenje debljinom sloja 1 mm, dužina 2500 mm, sa prečnikom od f450 mm.
U slučajevima nanosa hrom sloja do 0,2 mm održavamo dužinu tvrdog hromiranja i do 5000 mm, f400 mm.
Rad Galvanometala je podržan sertifikatom za najviše vojne standarde Mašinskog fakulteta u Nišu, u opsegu kvaliteta propisanog JUS ISO standardima i standardom SNO 2328 /91.